Visie

Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Iedere leerkracht ook. En zelfs voor iedere klas geldt dit. Wij hanteren het klassieke schoolconcept waarbij leerlingen op basis van leeftijd in een groep komen. Dit systeem is beproefd. Wij vinden dat we ons aan moeten passen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind én dat ieder kind zich aan moet leren passen aan de mogelijkheden van de groep. In beide gevallen is sprake van een grens van wat haalbaar is. We doen dan ook wat in ons vermogen ligt. En dat verwachten wij ook van de kinderen en hun ouders.

In de midden- en bovenbouwgroepen houden we rekening met de leersnelheid en -capaciteit van de kinderen door de instructiegroepen per vak op te delen in een basisgroep, een weergroep (extra uitleg) en een meergroep (minder uitleg en extra lesmateriaal). In de bovenbouw is er ook een specifiek aanbod voor kinderen die óf theoretisch meer uitdaging nodig hebben (de Skip-klas) óf praktisch meer begaafd zijn (de Grip-groep). En verder werken we met een taalklas voor kinderen waarbij voorkomen moet worden dat ze achterstand oplopen door een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal (de Jip-plek

Voor het jonge kind tot ongeveer het 7e levensjaar geldt dat deze spelend en onbevangen leert. En dat dit leren enerzijds afhankelijk is van de ontwikkeling van het brein en anderzijds dat de hersenontwikkeling gestimuleerd kan worden door het creëren van een boeiende en uitdagende leeromgeving.  Niet schools, maar ‘VVE’: verkennend, verwonderend en experimenterend. Wij volgen de kinderen in hun ontwikkeling middels een observatiesysteem, maar pushen niet, om schoolfrustratie te voorkomen.  En vóór alles geldt: welbevinden en vertrouwen, het creëren van een veilige kindvriendelijke omgeving is een basisvoorwaarde voor alle leren.

‘Gras groeit niet harder door er aan te trekken.’

 PCB De Wegwijzer

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek

 Contact

(0180) 512453
info@pcb-dewegwijzer.nl