Medezeggenschapsraad

 

Twee leerkrachten en twee ouders vormen samen de MR. Zij denken mee over schoolbeleid. Meestal is dit adviserend. Bij belangrijke beleidswijzigingen heeft de MR instemmingsrecht.

Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hier wordt meegedacht over beleidszaken op stichtingsniveau. Ook vanuit onze school is er een leerkracht en een ouder afgevaardigd.

 

 

‘Het is goed en belangrijk om ook als ouder invloed te hebben op schoolbeleid. Op onze school ervaar ik dat er sprake is van een plezierig constructieve samenwerking tussen school/directie en ouders.’

Martine

Moeder van drie kinderen en lid van de MR

 PCB De Wegwijzer

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek

 Contact

(0180) 512453
info@pcb-dewegwijzer.nl