Medezeggenschapsraad

Twee leerkrachten en twee ouders vormen samen de MR. Zij denken mee over schoolbeleid. Meestal is dit adviserend. Bij belangrijke beleidswijzigingen heeft de MR instemmingsrecht.

Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hier wordt meegedacht over beleidszaken op stichtingsniveau. Ook vanuit onze school is er een leerkracht afgevaardigd.

Het is een eer om als MR lid mee te mogen denken met onze school.’

Kelly

Als moeder van 4 kinderen die op dit moment allemaal nog op de Wegwijzer zitten ben ik erg begaan met de Wegwijzer. Ik vind het dan ook een eer om als MR lid mee te mogen denken in allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het schoolbeleid. Ik ervaar de school als zeer prettig waarbij ieder kind telt!

 PCB De Wegwijzer

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek

 Contact

(0180) 512453
info@pcb-dewegwijzer.nl