Schooladviesraad

In de SAR zitten ouders die het belangrijk vinden om de levensbeschouwelijke identiteit van de school blijvend actueel en fris vorm te geven. Zij hebben een adviserende en ondersteunende rol richting team en directie. De SAR van onze school bestaat uit maximaal 5 leden en heeft tot taak de betrokkenheid tussen school, ouders en achterban te stimuleren.
De SAR heeft als belangrijke taak de eigen identiteit van de school te bespreken en te bewaken. Het gaat hierbij om een adviserende taak op schoolniveau, onder meer bij benoemingen van nieuw personeel.
Ten slotte doet de SAR een voordracht voor leden voor het stichtingsbestuur. De SAR heeft geen bestuurlijke of formele medezeggenschapstaak, aangezien deze bij de medezeggenschapsraad ligt. 
Leden van de SAR hebben kinderen op de school en zijn kerkelijk betrokken. De directeur is adviserend lid.


 

 

“De christelijke identiteit vormt het bestaansrecht van onze school. Het is mooi om mee te mogen werken om geloof, hoop en liefde vorm te geven op onze Wegwijzer.” Linda

Moeder van twee kinderen en SAR-lid

 PCB De Wegwijzer

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek

 Contact

(0180) 512453
info@pcb-dewegwijzer.nl