Vakantierooster

 

De vakanties vallen altijd samen met de adviesdata van de overheid voor regio Midden. Daarnaast zijn er vrij in te vullen lesvrije dagen. Ook is er een aantal studiedagen voor het personeel ingepland. Deze dagen sluiten zo mogelijk aan op vakanties.

 

Het vakantierooster voor de eerstvolgende cursus wordt -na instemming van de Medezeggenschapsraad- vastgesteld in de maand maart en gepubliceerd in de nieuwsbrief en de eerstvolgende schoolgids die (op verzoek) uitgereikt wordt en gepubliceerd staat vanaf het begin van het cursusjaar.

 

Herfstvakantie: een week 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: twee weken 27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: een week 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag en Pasen twee dagen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie twee weken 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart twee dagen 26 en 27 mei 2022
Pinkstervakantie vier dagen 3 t/m 8 juni 2022
Zomervakantie: zes weken 11 juli t/m 19 augustus 2022

 

Overige vrije (mid)dagen:

 

maandag 30 augustus 2021 Studiedag eerste cursusdag
vrijdagmiddag 10 september 2021 Studiemiddag schoolfotograafdag
vrijdagmiddag 15 oktober 2021
Studiemiddag voor herfstvakantie
vrijdagmiddag 3 december 2021 Vrije middag Sinterklaas
vrijdagmiddag 24 december 2021 Vrije middag voor kerstvakantie
woensdag 16 februari 2022 Studiedag PCPO
vrijdag 25 februari 2022 Studiedag voor voorjaarsvakantie
vrijdagmiddag 22 april 2022 Vrije middag Koningsspelen
vrijdagmiddag 8 juli 2022 Vrije middag voor zomervakantie

 

 

 PCB De Wegwijzer

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek

 Contact

(0180) 512453
info@pcb-dewegwijzer.nl