Vakantierooster

De vakanties vallen altijd samen met de adviesdata van de overheid voor regio Midden. Daarnaast zijn er vrij in te vullen lesvrije dagen. Ook is er een aantal studiedagen voor het personeel ingepland. Deze dagen sluiten zo mogelijk aan op vakanties.

Het vakantierooster voor de eerstvolgende cursus wordt -na instemming van de Medezeggenschapsraad- vastgesteld in de maand maart en gepubliceerd in de nieuwsbrief en de eerstvolgende schoolgids die (op verzoek) uitgereikt wordt en gepubliceerd staat vanaf het begin van het cursusjaar.

Herfstvakantie: een week 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: twee weken 25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: een week 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag en Pasen twee dagen 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie twee weken 29 april t/m 10 mei 2024
Pinkstervakantie drie dagen 17, 20 en 21 mei 2024
Extra zomerweekend drie dagen 13 juni t/m 17 juni 2024
Zomervakantie: zes weken 15 juli t/m 23 augustus 2024

Overige vrije (mid)dagen:

maandag 21 augustus 2023 Studiedag
vrijdagmiddag 8 september 2023 Studiemiddag schoolfotograafdag
maandag 23 oktober 2023 Studiedag
dinsdagmiddag 5 december 2023 Vrije middag Sinterklaas
vrijdagmiddag 22 december 2023 Vrije middag voor kerstvakantie
vrijdag 16 februari 2024 Studiedag voor voorjaarsvakantie
vrijdagmiddag 26 april 2024 Vrije middag Koningsspelen
donderdag 13 juni 2024 Studiedag
vrijdagmiddag 12 juli 2024 Vrije middag voor zomervakantie

 PCB De Wegwijzer

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek

 Contact

(0180) 512453
info@pcb-dewegwijzer.nl