Vakantierooster

De vakanties vallen altijd samen met de adviesdata van de overheid voor regio Midden. Daarnaast zijn er vrij in te vullen lesvrije dagen. Ook is er een aantal studiedagen voor het personeel ingepland. Deze dagen sluiten zo mogelijk aan op vakanties.

Het vakantierooster voor de eerstvolgende cursus wordt -na instemming van de Medezeggenschapsraad- vastgesteld in de maand maart en gepubliceerd in de nieuwsbrief en de eerstvolgende schoolgids die (op verzoek) uitgereikt wordt en gepubliceerd staat vanaf het begin van het cursusjaar.

Herfstvakantie: een week 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: twee weken 21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: een week 22 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag en Pasen twee dagen 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie twee weken 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart twee dagen 13 en 14 mei 2021
Pinkstervakantie vier dagen 21 mei t/m 26 mei 2021
Zomervakantie: zes weken 19 juli t/m 27 augustus 2021

Overige vrije (mid)dagen:

maandag 31 augustus 2020 Studiedag eerste cursusdag
vrijdagmiddag 18 september 2020 Studiemiddag schoolfotograafdag
vrijdagmiddag 16 oktober 2020
Studiemiddag voor herfstvakantie
vrijdagmiddag 4 december 2020 Vrije middag Sinterklaas
vrijdagmiddag 18 december 2020 Vrije middag voor kerstvakantie
woensdag 20 januari 2021 Studiedag PCPO
vrijdag 19 februari 2021 Studiedag voor voorjaarsvakantie
vrijdagmiddag 23 april 2021 Vrije middag Koningsspelen
vrijdagmiddag 16 juli 2021 Vrije middag voor zomervakantie

 

 PCB De Wegwijzer

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek

 Contact

(0180) 512453
info@pcb-dewegwijzer.nl