Vakantierooster

 

De vakanties vallen altijd samen met de adviesdata van de overheid voor regio Midden. Daarnaast zijn er vrij in te vullen lesvrije dagen. Ook is er een aantal studiedagen voor het personeel ingepland. Deze dagen sluiten zo mogelijk aan op vakanties.

 

Het vakantierooster voor de eerstvolgende cursus wordt -na instemming van de Medezeggenschapsraad- vastgesteld in de maand maart en gepubliceerd in de nieuwsbrief en de eerstvolgende schoolgids die (op verzoek) uitgereikt wordt en gepubliceerd staat vanaf het begin van het cursusjaar.

 

Herfstvakantie: een week 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: twee weken 26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: een week 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Pasen twee dagen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie twee weken 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart twee dagen 18 en 19 mei 2023
Pinkstervakantie vier dagen 26 t/m 30 mei 2023
Zomervakantie: zes weken 10 juli t/m 18 augustus 2023

 

Overige vrije (mid)dagen:

 

maandag 22 augustus 2022 Studiedag eerste cursusdag
vrijdagmiddag 2 september 2022 Studiemiddag schoolfotograafdag
woensdag 28 september 2022 Studiedag teamdeelname congres
maandag 31 oktober Studiedag alle personeel PCPO
maandagmiddag 5 december 2022 Vrije middag Sinterklaas
vrijdagmiddag 23 december 2022 Vrije middag voor kerstvakantie
vrijdagmiddag 24 februari 2023 Studiemiddag voor voorjaarsvakantie
vrijdagmiddag 21 april 2023 Vrije middag Koningsspelen
vrijdagmiddag 7 juli 2023 Vrije middag voor zomervakantie

 

 

 PCB De Wegwijzer

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek

 Contact

(0180) 512453
info@pcb-dewegwijzer.nl