Vakantierooster

De vakanties vallen altijd samen met de adviesdata van de overheid voor regio Midden. Daarnaast zijn er vrij in te vullen lesvrije dagen. Ook is er een aantal studiedagen voor het personeel ingepland. Deze dagen sluiten zo mogelijk aan op vakanties.

Het vakantierooster voor de eerstvolgende cursus wordt -na instemming van de Medezeggenschapsraad- vastgesteld in de maand maart en gepubliceerd in de nieuwsbrief en de eerstvolgende schoolgids die (op verzoek) uitgereikt wordt en gepubliceerd staat op de eerste cursusdag.

Herfstvakantie: een week 21 oktober t/m 25 oktober
Kerstvakantie: twee weken 23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie: een week 24 t/m 28 februari
Goede Vrijdag en Pasen twee dagen 10 t/m 13 april
Meivakantie twee weken 27 april t/m 8 mei
Hemelvaart twee dagen 21 en 22 mei
Pinkstervakantie vier dagen 29 mei t/m 3 juni
Zomervakantie: zes weken 20 juli t/m 28 augustus

Overige vrije dagen:

maandag 2 september 2019 Studiedag eerste cursusdag
vrijdag 18 oktober 2019 Studiedag voor herfstvakantie
vrijdag 6 december 2019
Vrije dag na Sinterklaas
vrijdagmiddag 20 december 2019 Vrije middag voor kerstvakantie
vrijdag 21 februari 2020 Studiedag voor voorjaarsvakantie
vrijdagmiddag 24 april 2020 Vrije middag Koningsspelen
woensdag t/m vrijdag 15 t/m 17 juli 2020 Groep 8 vrij afscheid basisschool
vrijdagmiddag 17 juli 2020 Vrije middag voor zomervakantie

 

 PCB De Wegwijzer

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek

 Contact

(0180) 512453
info@pcb-dewegwijzer.nl