Een christelijke school

Ouders die kiezen voor De Wegwijzer, kiezen niet alleen voor een school met hoogwaardige kwaliteit, maar ook voor een uitgesproken christelijke identiteit. Deze is zichtbaar in de dagopeningen met gebed en een verhaal uit de Bijbel. En natuurlijk vieren we de christelijke hoogtijdagen. Ook in ogenschijnlijk kleine dingen is het christelijk karakter merkbaar: zo is er een gebedsbrievenbus waar kinderen, ouders en teamleden anoniem hun dankpunten of gebedsvraag in kunnen doen. Eén keer per maand is er voor ouders op school gelegenheid om op school de ingediende vragen te delen met elkaar en met God. En uiteraard vinden wij het heel belangrijk dat ieder kind en iedere ouder dit alles moet merken aan de wijze waarop wij met elkaar omgaan. Respectvol naar anderen en zonder oordeel.

‘Onderwijs met méérwaarde’

 PCB De Wegwijzer

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek

 Contact

(0180) 512453
info@pcb-dewegwijzer.nl