Kosten en inhoud

Kosten en inhoud

De intensiviteit van de begeleiding kan wisselen, maar gemiddeld zijn de kosten voor investering-in-jezelf € 450,- per maand. Gedurende die maand hebben we een aantal gesprekken en worden zo nodig interventies toegepast met holistische interventietechnieken waarbij belemmeringen of onbewuste onverwerkte zaken uit het verleden definitief worden opgeruimd. Gedurende de hele begeleidingstijd blijf ik zolang als gewenst per mail of WhatsApp of zo mogelijk persoonlijk stand-by.

Of de gespreks- en oefensessies zin hebben gehad, weet je vaak pas na ongeveer een half jaar. Mocht je rond die tijd vinden dat de investering niet het verwachte resultaat heeft gebracht, dan krijg je zonder discussie het geïnvesteerde bedrag terug. Coaching geeft mij namelijk alleen voldoening als de ander er ook echt bij gebaat is. En het welslagen van deze missie is mij oneindig meer waard dan een vergoeding in geld.