• modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Banner-pcpo-Krimpenerwaard.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-001.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-002.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-003.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-004.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-005.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-006.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-007.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-008.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-010.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-012.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-014.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-05.png
   

Contact  

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek
directie@pcb-dewegwijzer.nl
0180-512453
Directeur dhr. Martin Belder

   

Agenda Ouders  

Geen evenementen
   

Onderdeel van:  

LogoRGBlogo cirkel klein

   

TUSSENSCHOOLSE OPVANG KIDS & KO

 

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt door de SKN aangeboden tijdens de schoolweken op alle schooldagen met uitzondering van de woensdag, feestdagen en studiedagen van de school. De TSO wordt  aangeboden in de BSO- groepsruimte of een door de school beschikbaar gesteld lokaal/aula.

 

Uitgangspunt van de SKN is het bieden van goede opvang in een omgeving waarin het kind zich veilig en vertrouwd voelt. De door ons aangeboden lunch, is een vast onderdeel van de TSO, waarbij de kinderen met elkaar rustig kunnen eten. Dit betekent dat uw kind geen lunchpakket en drinken behoeft mee te brengen.

 

De dagelijkse gang van zaken:
De kinderen worden door de leiding opgehaald uit de klassen van de school. Grotere kinderen komen zelf naar de TSO. De onderbouwkinderen kunnen eerst vrij spelen totdat alle kinderen aanwezig zijn waarna er gezamenlijk aan de lunch wordt deelgenomen.

 

De lunch  bestaat o.a. uit brood (bruin) met hartig en zoet beleg, (karne)melk/ yogidrink en fruit. De tafels staan al gedekt klaar zodat de kinderen na hun handen te hebben gewassen aan tafel kunnen. Er wordt gebeden en voorgelezen uit de (kinder)bijbel. Na het eten is er de mogelijkheid tot spelen binnen of buiten.  Afhankelijk van hun leeftijd gaan de kinderen zelf terug naar de klas of worden door de leiding weer teruggebracht. Daarna gaan de leiding terug naar de TSO om af te wassen en op te ruimen

 

Er staat 1 gediplomeerde pedagogisch medewerkster op één groep van 15 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Is het aantal kinderen dat gebruik maakt van de TSO hoger dan 15, zal er een groepsleidster en/ of groepshulp bij komen. De pedagogisch medewerksters en de groepshulpen zijn in dienst van de SKN, beiden zijn bevoegd om de TSO te verzorgen en in het bezit van een verklaring van goed gedrag.

 

De geboden plaatsingsmogelijkheden:

 

Abonnementen (vaste plaatsen)   

 

U kunt voor uw kind een abonnement nemen voor de TSO waarmee vaste opvang wordt gegarandeerd.   Dit abonnement wordt vastgelegd in een plaatsingsovereenkomst tussen u als ouder/verzorger en de SKN. Een abonnement is voor onbepaalde tijd en kan gelden tot het einde van de basisschool. Bij eerdere beëindiging van uw abonnement dient u met een opzegtermijn van 1 maand rekening te houden.

 

Strippenkaarten( incidentele plaatsen):      

 

Voor incidentele TSO opvang kunt u gebruik maken van een strippenkaart. Deze strippenkaart wordt bij deelname afgestempeld en geparafeerd door de pedagogisch medewerker.
Er zijn twee soorten strippenkaarten: voor 5 of 10 keer TSO. De strippenkaart is de gehele schoolperiode geldig ( van groep 1 t/m 8) en kunnen voor meerdere kinderen uit een gezin gebruikt worden.

 

Kosten voor abonnement    

 

De prijs van een abonnement is afhankelijk van het aantal dagen dat uw kind op de TSO aanwezig is. De kosten van een abonnement zijn:

 

1 dag TSO per jaar ( x 39 weken) => € 128,70             

 

2 dagen TSO per jaar ( x  39 weken)  =>  € 257,40               

 

3 dagen TSO per jaar ( x 39 weken) =>  € 386,10  

 

4 dagen TSO per jaar ( x 39 weken)  =>  € 514,80

 

Dit betekent € 3.30 per keer bij een abonnement. U ontvangt maandelijks een rekening van de SKN.  Betaling is alleen mogelijk met een incassomachtiging van de ouder(s)/verzorger(s). Contante betaling is niet mogelijk.

 

Kosten voor strippenkaart :    5 x TSO   = € 18,75        10 x TSO = € 35,00    
De betaling van een strippenkaart voor 5 of 10 keer incidentele opvang gebeurt door middel van het ingevulde en ingeleverde aanvraagformulier welke naar de administratie van de SKN gaat voor facturatie. De rekening ontvangt u binnen 14 dagen. Contante betaling is ook hierbij niet mogelijk.

 

Aanmelden:           

 

U kunt uw kind(eren) ’s morgens telefonisch aanmelden d.m.v. het inspreken van de voicemail van de telefoon.  Geef duidelijk de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit door. U wordt niet teruggebeld door de groepsleiding van de TSO. U kunt ervan uitgaan dat uw kind opgevangen wordt. Als u een abonnement heeft, gaan wij er van uit dat uw kind(eren) op de aangegeven dag(en) gebruik maakt/maken van de TSO. Komt uw kind niet dan is het wel prettig als hij/zij wordt afgemeld.

 

Ruilen van dagen:

 

In incidentele gevallen is het mogelijk om een dag/dagen te ruilen. U kunt dit aanvragen bij de groepsleiding, zij kunnen hier toestemming voor verlenen.

 

Voor het ruilen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:    
- De periode van ruil moet binnen één week voor of na de dag van de gemiste opvang liggen;
- Er kan niet geruild worden tussen de verschillende opvangsoorten;      
- Ruilen is niet mogelijk indien het vervanging van een feestdag of verplichte studie- of sluitingsdag betreft;     Hierbij is rekening gehouden dat er 39 schoolweken worden doorberekend op jaarbasis.
- Er ontstaat geen recht op ruilen indien een kind door ziekte of vakantie geen gebruik heeft gemaakt van de tussenschoolse opvang. 

 

Overige afspraken:

 

Als de school i.v.m. een studiemiddag sluit, is er geen TSO, er wordt alleen opvang aangeboden  aan de kinderen die gebruik maken van de NSO.

 

Een kind mag mee met een vriendje mits deze tijdig door de ouder is afgemeld.

 

Kinderen die aangemeld zijn voor incidentele opvang en niet komen en ook niet zijn afgezegd worden toch doorberekend op de strippenkaart.

 

Onze groepsleiding zijn naast hun PW diploma in het bezit van een EHBO diploma voor kinderen. Een aantal van onze medewerksters zijn tevens in het bezit van een diploma Bedrijfshulpverlening.

 

Het pedagogische beleidsplan voor de TSO/BSO ligt ter inzage op alle vestigingen van de SKN en is in te zien op onze website www.kinderopvangnederlek.nl
Wanneer een kind medicijnen gebruikt of wanneer een kind iets niet mag vanwege allergieën dient dit bekent te zijn bij de groepsleiding. In overleg met de groepsleiding kan worden afgestemd of er voor aangepaste voeding wordt gezorgd of dat ouders hier zelf voor zorg moeten dragen.

 

Aanmelden voor inschrijving:

 

Een inschrijfformulier voor abonnement en/of strippenkaart is verkrijgbaar bij de groepsleiding van BSO of bij SKN, Rotonde 2 te Krimpen a/d Lek. Voor telefonische informatie of aanvraag van inschrijfformulier zijn wij bereikbaar onder telnr. 0180 594989 of via website www.kinderopvangnederlek.nl

 

   

Bezoek ook onze Facebookpagina

facebook link

   
© PCB - de Wegwijzer