• modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Banner-pcpo-Krimpenerwaard.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-001.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-002.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-003.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-004.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-005.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-006.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-007.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-008.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-010.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-012.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-014.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-05.png
   

Contact  

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek
directie@pcb-dewegwijzer.nl
0180-512453
Directeur dhr. Martin Belder

   

Agenda Ouders  

vr, 11 oktober - ouders bidden voor school
wo, 16 oktober - Nieuwsbrief 2
di, 29 oktober - ouders bidden voor school
   

Onderdeel van:  

LogoRGBlogo cirkel klein

   

Ouderparticipatie

Ook in een grote gefuseerde organisatie is de directe betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs gewaarborgd. Dit betekent in de eerste plaats de betrokkenheid bij het onderwijs op de school van de kinderen.
Op verschillende manieren is de ouderbetrokkenheid georganiseerd. Wanneer u mee wilt beslissen kan dat door lid te zijn van het bestuur, zitting te nemen in de medezeggenschapsraad op school (MR) of zitting te nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Wanneer u de school wilt adviseren, kan dat door lid te worden van de schooladviesraad. Daarnaast kan men voor ondersteunende taken lid worden van de activiteitencommissie of zich beschikbaar stellen voor diverse andere (uitvoerende) taken op of rond de school.

 

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school wordt gevormd door 4 personen: 2 vanuit de ouders en 2 vanuit het onderwijsgevend team. De taak van de MR is voornamelijk een adviserende. In bepaalde zaken kan ook instemming gevraagd worden. De MR is betrokken bij sollicitatieprocedures, stemt in met onder andere het formatieplan, geeft tips en denkt mee in diverse schoolzaken.
Ouders binnen de MR zijn gekozen uit ouders die 1 of meer kinderen op school hebben. De leden worden gekozen voor 3 jaar en kunnen maximaal 2 termijnen aanblijven. Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen. De MR werkt aan de hand van een ‘reglement medezeggenschapsraad´ wat op school ter inzage aanwezig is. Op Stichtingsniveau is er ook een 'gemeenschappelijke medezeggenschapsraad' (GMR). De GMR is samengesteld uit ouders en onderwijsgevend personeel vanuit de plaatselijke medezeggenschapsraden. De GMR adviseert of stemt in op bovenschools niveau.

 

School Advies Raad

Aan iedere school van de Stichting is een School Advies Raad (SAR) verbonden. De SAR van de onze school bestaat uit 4 leden. De SAR heeft tot taak de plaatselijke betrokkenheid tussen school, ouders en achterban te stimuleren. De SAR heeft als belangrijke taak de eigen identiteit van de school te bespreken en te bewaken.
De SAR heeft een adviserende taak op schoolniveau, ondermeer bij benoemingen van nieuw personeel. Verder doet de SAR voordracht van leden voor het verenigingsbestuur.
De SAR draagt geen bestuurlijke dan wel formele medezeggenschapstaak in zich. De ouderbetrokkenheid op dit terrein is via de Medezeggenschapsraad gegarandeerd. De SAR werkt aan de hand van een 'huishoudelijk reglement schooladviesraad'. Leden van de SAR hebben kinderen op de school, zijn kerkelijk betrokken en zijn lid van de vereniging. De leden van de SAR worden gekozen door de plaatselijke leden van de vereniging.

 

   

Bezoek ook onze Facebookpagina

facebook link

   
© PCB - de Wegwijzer