• modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Banner-pcpo-Krimpenerwaard.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-001.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-002.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-003.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-004.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-005.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-006.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-007.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-008.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-010.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-012.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-014.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-05.png
   

Contact  

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek
directie@pcb-dewegwijzer.nl
0180-512453
Directeur dhr. Martin Belder

   

Agenda  

   

Onderdeel van:  

LogoRGBlogo cirkel klein

   
Wij werken aan De Vreedzame School.

De Wegwijzer streeft er naar om de school een veilige plek te laten zijn door een verandering en bewustwording in de cultuur te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat de school een gemeenschap is waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waarin iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. Maar hoe nu te handelen bij een conflict?

Een conflict, het hebben van een andere mening, hoort bij het leven. Het zou wel heel saai worden als iedereen overal hetzelfde over denkt! Maar hoe ga je nu om met al die verschillende ideeën en meningen die er zijn in de klas of op het schoolplein? Kortom, hoe voorkomen de kinderen dat een conflict, een verschil van mening, eindigt in een ruzie?
Dit leren de kinderen m.b.v. de sociale emotionele ontwikkelingsmethode De Vreedzame School. Deze methode geeft kinderen inzicht, handvatten en een stappenplan hoe ze een conflict goed kunnen oplossen. De leerlingen kunnen daarbij ook nog hulp inroepen van bemiddelaars, leerlingmediatoren. Dit zijn tien leerlingen uit groep 7 en 8. Zij begeleiden het gesprek, als leerlingen dit zelf moeilijk vinden.
Leerlingen die de taak van mediator wel zagen zitten, hebben gesolliciteerd naar deze functie. In de sollicitatiebrief moest goed naar voren komen waarom zij dachten dat ze geschikt waren voor deze taak. Sommige leerlingen gaven aan dat ze graag anderen helpen, anderen zeiden goed te kunnen luisteren. De tien mediatoren hebben een training vol theorie, maar vooral praktijk via rollenspellen achter de rug. Voor de kerstvakantie hebben alle leerlingmediatoren hun diploma gehaald.
Inmiddels zijn de leerlingmediatoren van start gegaan. Een leerlingmediator is één keer per week aan de beurt. Ze werken in tweetallen. Tijdens de pauze zijn ze duidelijk zichtbaar door middel van een petje of een hesje. De mediatoren kunnen ingeschakeld worden om te helpen bij het oplossen van een conflict. Het is niet de bedoeling dat de leerlingmediatoren ruzies oplossen. Bij ruzie en geweld komt zoals altijd de leerkracht tussenbeide. De leerlingmediatoren kunnen altijd terugvallen op hun leerkracht en/of de mediatorentrainers in het schoolteam. Kinderen kunnen zoveel meer dan we denken, als we ze het maar leren, en hen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid geven om het vervolgens zelf te doen.
   

Bezoek ook onze Facebookpagina

facebook link

   
© PCB - de Wegwijzer